WSPÓŁPRACA

Develop, establish, and sell your own brand of epoxy products. Whether you're looking for bulk material, self-bottling or a finished EpoxyTaflan product, we’re here to help.

We provide full support and one-to-one consultation so that you can tailor your epoxy products to suit your needs.
We can help you with label design and general packaging solutions.
Once your products and packaging are ready, there is nothing left to do but start selling!

The biggest advantage of own brand with a custom-designed label is greater recognition in the market and, consequently, the growth of your business. The designed packaging allows you to offer your customers exactly the product you want. It will be carefully developed according to your needs and through this support your brand.

Technical and specification sheets are supplied in three languages  ENG,PL,DE.

EpoxyTaflan offers customised epoxy resins which
makes it easy to find the perfect one.

What sets our products apart:

-high quality
-reasonable prices
-our resins improve the properties of the final product

step 1: standard products
step 2: modification of a standard product
step 3: starting a new project with the customer

Analysis:
-Application process
-Properties of the components
-Process parameters
-Potentials for change and improvement
-Testing and optimisation
-Epoxy resin/curing agent systems are manufactured to customer specifications.

-you can easily find your ideal/required epoxy system
-you are not forced to order large quantities
-you get your individual epoxy resin system and
thus protected from copyists
-you pay reasonable prices

Epoxy-gel surfaces (epoxy-ceramic gelcoat if required)

Epoxy resins:
user-adjustable shelf life and viscosity
very good lightfastness, crystal clear,
laminating, coating, casting

High-quality REACH-registered raw materials
permanent quality control
100% traceability thanks to ERP document management
Material safety data sheets in accordance with current REACH regulation

In accordance with the current REACH classification, our products
are free of solvents, phenols and benzyl alcohols and do not contain any "toxic" (T) raw materials
as well as free of aromatic amines and accelerators.

We strictly follow our "lowest-tox" principle

-Flexibility
-Individuality
-Fast and reliable
-Competence and knowledge
-We provide technical service

Dropshipping for entrepreneurs is a sales model in which you can sell products to customers without holding any inventory.

In the dopshipping model, you don't have to pay for products upfront. This sales variant not only reduces operating costs, but also frees up your time to spend on customer acquisition.

After you complete the sale, we ship the products from our warehouse straight to your customer.

 

Załóż, rozwijaj i sprzedawaj własną markę produktów epoksydowych.Niezależnie od tego, czy szukasz materiału luzem do
samodzielnego butelkowania, czy też opakowania EpoxyTaflan i oznakowania produktu, możemy Ci pomóc.

Zapewnimy konsultacje indywidualne aby dostosować swoje prywatne produkty epoksydowe do twoich potrzeb.
Pomożemy Ci w , projektowaniu etykiet,rozwiązaniach w zakresie opakowań.
Gdy sfinalizujemy Twoje produkty i opakowania, pozostaje już tylko rozpocząć sprzedaż.

Największą zaletą  marek własnych z prywatną etykietą pomaga w rozwoju firmy. Będziesz miał elastyczność, aby

zaproponować produkt swoim klientom tak jak chcesz. Zostanie on starannie opracowany zgodnie z Twoimi potrzebami i będzie

występował z Twoją marką.

Karty techniczne i specyfikacji dostarczamy w trzech językach ENG,PL,DE.

EpoxyTaflan oferuje żywice epoksydowe dostosowane do potrzeb klienta i
ułatwia znalezienie "tego właściwego".

-wysoka jakość
-rozsądne ceny
-nasze żywice poprawiają właściwości produktu końcowego

krok 1: produkty standardowe
krok 2: modyfikacja produktu standardowego
krok 3: rozpoczęcie nowego projektu z klientem

Analiza

-Proces stosowania
-Właściwości komponentów
-Parametry procesu
-Potencjały zmian i ulepszeń
-Testy i optymalizacja
-Produktywne zastosowanie u klienta
-System żywicy/utwardzacza produkowany jest na zamówienie klienta.

-łatwo znaleźć swój idealny / wymagany system epoksydowy
-nie jesteś zmuszony do zamawiania dużych ilości
-otrzymujesz swój indywidualny system żywicy epoksydowej i
dzięki temu jest chroniony przed kopistami
-płacisz rozsądne ceny

Powierzchnie epoksydowo-żelowe (w razie potrzeby epoksydowo-ceramiczny żelkot)

Żywice:
możliwość ustawienia czasu przydatności do użycia oraz lepkości przez użytkownika
bardzo dobra odporność na światło, krystalicznie czysty,
laminowanie, powlekanie ,odlewanie.

Wysokiej jakości surowce zarejestrowane w REACH
stała kontrola jakości
100% identyfikowalność dzięki zarządzaniu dokumentacją ERP
Karty bezpieczeństwa materiału zgodnie z
z aktualnym rozporządzeniem REACH

Zgodnie z aktualną klasyfikacją REACH nasze produkty
są wolne od rozpuszczalników,fenoli i alkoholi benzylowych nie zawierają surowców "toksycznych" (T)
jak również wolne od amin aromatycznych i akceleratorów.

Ściśle przestrzegamy naszej zasady "lowest-tox"

Elastyczność
Indywidualność
Szybkość i niezawodność
Kompetencja i wiedza
Zapewnimy serwis techniczny

Dropshipping dla przedsiębiorców to model sprzedaży w którym możesz sprzedawać produkty klientom bez posiadania jakichkolwiek zapasów.

W modelu dopshippingu nie musisz płacić za produkty z góry. Taki wariant sprzedaży nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także zwalnia Twój czas, który możesz przeznaczyć na pozyskiwanie klientów.

Po zrealizowanej przez Ciebie sprzedaży, my wysyłamy produkty ze swojego magazynu prosto do Twojego klienta.
 

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl